Slaptažodžio keitimas

 
 
Reikalavimai naujam slaptažodžiui
 • slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai;
 • slaptažodyje turi būti panaudoti simboliai bent iš trijų aibių:
  • mažosios raidės;
  • didžiosios raidės;
  • skaitmenys;
  • specialūs simboliai (~!@#$%^&*()_+[]\;’,./{}|:”<>?);
 • naudotojas privalo keisti slaptažodį ne rečiau kaip kas 12 mėnesių;
 • slaptažodis negali sutapti su prieš tai buvusiu;